Otoczenie ma znaczenie

Otoczenie ma znaczenie

Ludzie żyjący z astmą po kilku latach wiedzą o swojej chorobie wszystko. Oprócz tego, co usłyszą od swojego lekarza przyswajają informacje zawarte w broszurach, literaturze, a także internecie. Warto też pamiętać, iż każdy organizm jest inny. Astmatyk wie, w jakich okolicznościach wzrasta ryzyko ataku i jak przebiega on w danej sytuacji. Bywa, że astma jest ściśle powiązana z...

wiecej